Biopati

Biopati er et helhetlig analyse- og behandlingssystem, hvor man tar i bruk en rekke ulike elementer i  behandlingen. Først føres en utfyllende journal der bl.a. sykdomsbildet pr. idag, tidligere sykdommer og kosthold kartlegges.

Det er mange faktorer som påvirker kroppen negativt, f.eks:

– psykiske faktorer: psykisk stress, sinne, angst, depresjoner osv.

– genetiske faktorer

mikrobiologiske faktorer

– kjemiske faktorer; mangeltilstander

fysiske faktorer; fysisk stress, mangel på søvn, mosjon og frisk luft.

Kroppen vår har en sterk evne til selvregulering, både fysisk og psykisk, og kroppen klarer i stor grad å beskytte seg mot de ulike belastningene den utsettes for.
Det er først når totalbelastningen på kroppen overskrider dens evne til å opprettholfer likevekt, at det oppstår ubalanse og sykdom.

Behandling med biopati omfatter et komplett og individuelt tilpasset regenerasjonsprogram. Ut ifra journalen og testresultatet utarbeider biopaten et program bestående av kostterapi, vitamin- og mineralterpai, symbioseterapi (homøopatiske- og melkesyrepreparater) og regulasjonsterapi (urter)

Dette programmet følges i 4-6 uker, før det tas en ny test og videre behandling vurderes.

Pris 1.gang, 1t og 15min : 800,-

Pris påfølgende behandling, 1t : 600,-

Biopati tilbys av:

Anett-Elisabeth Bystrøm og Hilde Stareng Henningsen.