Hypnoseterapi

HYPNOSETERAPI OG EFT

Under terapien benyttes hypnoseterapi og EFT. Det er imidlertid ikke sikkert at disse to terapiformene brukes i alle situasjoner. Terapeuten vil alltid vurdere hvilke terapiformer som egner seg best i hvert enkelt tilfelle.

Hypnoseterapi og EFT er to terapiformer som passer meget godt sammen. I de tilfeller hvor begge terapiformene benyttes, er det ofte EFT som brukes først, etterfulgt av hypnoseterapi.

FØRST LITT OM VÅRT UBEVISSTE SINN

Vi er alle farget av vår fortid – på godt og vondt. Og alt lagres i vårt ubevisste sinn. Vi opererer det bevisste og det ubevisste sinn uavhengig av hverandre. Bevisste ønsker og tanker, som er relatert til sanntid (nå), vil ofte være i konflikt med de ubevisste prosessene som er basert på glemte erfaringer og dyptliggende instinkter.

Som et resultat vil disse to sinnene ofte være i konflikt (f.eks. du ønsker å gå ned i vekt, klarer det kun en stund og så legger du på deg igjen eller om du ønsker å slutte å røyke, men får det ikke til ). Jo mer vi klarer å bringe det bevisste og det ubevisste sammen om felles tanker og ønsker, jo større er sannsynligheten for å oppnå det vi ønsker. Tenk om vi kunne programmere vårt ubevisste sinn, slik at vi reagerte som vi ønsket, og gjorde som vi ønsket i de aller fleste situasjoner i livet vårt, i tillegg til at vi når våre mål. OG DET ER MULIG. DET ER FAKTISK ENKLERE ENN DU TROR.

HYPNOTERAPI

I hypnoseterapi henvender vi oss til det ubevisste sinn. Det er ofte her problemer med å få til ønskede endringer ligger. Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn begynner å arbeide med samme begreper på samme tid uten å være i konflikt. Når disse to sinnene er «i kontakt» vil tanker, følelser, ønsker og minner lettere kunne flyte fra det bevisste til det ubevisste, slik at vi kan få fordelaktige endringer til å skje. Når ditt bevisste og ubevisste sinn drar i samme retning, er det så mye enklere å få til endringer, enten det dreier seg om spisevaner, å bli røykfri eller på andre områder.

EFT (EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES)

EFT er verdens mest utbredte energi psykologiske behandlingsmetode, ofte også kalt psykologisk akupunktur (uten bruk av nåler). EFT har vokst og er blitt spredd verden rundt i mer enn 15 år.

EFT er en meget effektiv behandlingsmetode, som egner seg på et svært bredt spekter av problemer. I den grad man kan snakke om at «det enkle er ofte det beste», passer EFT godt til denne beskrivelsen.

EFT er basert på en revolusjonerende ny oppdagelse, som bryter med vanlige oppfatninger innen tradisjonell psykologi. Det baserer seg på at årsaken til alle negative følelser skyldes forstyrrelser i kroppens energiflyt. Bemerkelsesverdig ofte blir man kvitt problemer, både psykiske og fysiske ved hjelp av en utradisjonell (lett) banking med fingrene på en serie punkter på kroppen, samtidig som man har en mental fokus på problemet/lidelsen. Disse punktene korresponderer med akupunkturpunkter på energimeridianene. Der det finnes en ubalanse, finnes det en korresponderende blokkering av energiflyten gjennom meridiansystemet. Nedenfor ser du en oversikt over noe av det klienten kan få hjelp til:

 • Røykeslutt/snus slutt (Behandlingen består av totalt 3 timer i løpt av 1 uke)
 • Overspising og Vektreduksjon (Behandlingen består av totalt 4 timer i løpt av 1 måned)
 • Stressmestring
 • Sorg / tap
 • Forbedre prestasjoner (f.eks. innen sport)
 • Personlig utvikling
 • Hodepine *
 • Eksamensfrykt
 • Smertelindring **
 • Søtsug
 • Søvnproblemer
 • Fobier
 • Høydeskrekk
 • Endre tankemønstre
 • Selvtillit
 • Mangel på motivasjon
 • Sinnemestering
 • Målsetting
 • Neglebiting
 • Skolelei
 • Overdreven bekymring
 • Sjalusi
 • og mye annet

* Hodepine kan være et tegn på at du trenger medisinsk undersøkelse. Dette bør du sjekke via din fastlege før du kontakter oss

** Som for hodepine. Smerter er kroppens varslingssystem om at noe er galt. Du bør få undersøkt årsaken til smertene før du kontakter oss