Jungs typologi og teamkompasset / JTI

JTI – JUNGS TYPOLOGI & TEAMKOMPASSET
Denne typeteorien gir en innsikt i likheter og forskjeller som de fleste vil oppleve som tydeliggjørende og meningsfull. Brukt på en seriøs måte, kan typekunnskap være verdifull og nyttig for individer, grupper og organisasjoner. Blant de sentrale bruksområdene er :

• Selvinnsikt og egenutvikling
• Valg av utdanning, yrke og karriere
• Personlig rådgivning
• Samlivsrådgivning
• Utvikling av kommunikasjon og samspill mellom mennesker
• Problemløsing og konflikthåndtering
• Utvikling av samarbeid og arbeidsmiljø
• Undervisning og læring
• Verdsetting og bedre nyttiggjøring av de menneskelege ressursene i organisasjonen.
• Lederutvikling
• Teamutvikling

JTI tilbys av Anne Marie Nistad Furebø

Typologitest inkl. presentasjon og individuelt hefte kr 1800,-