Kinesiologi

Forståelsen av at kroppen er en flerdimensjonal, holistisk helhet og ikke kun en maskin er grunnleggende for å kunne snu en sykdomsprosess. Tidligere erfaringer skaper en forventning om fremtiden, og alle mennesker er et symptom av fortiden sin. Symptomer kan forandre seg, de kan også vi.

Vi har alle individuelle, men bestemte reaksjonsmønstre på ulike situasjoner og disse mønstrene er ikke alltid like hensiktsmessige. Når vi jobber med kinesiologi eller neuro-training bruker vi kroppens muskler både som verktøy for å definere et tema vi kan jobbe med, og for å finne løsningen som personene selv sitter med svarene på.

Neuro-training er en metode hvor man trener kroppens nervesystem til å forandre reaksjonsmønster på gitte situasjoner. Vi jobber ut i fra universelle prinsipper som forenklet sett kan ses på som en trekant. Den emosjonelle, mentale og fysiske delen av oss representerer hver sin side i trekanten. Optimalt sett er dette en likesidet trekant der kroppen er i fullstendig balanse. Dessverre befinner de færreste av oss seg på et stadie av optimal livskraft og sunnhet. Det er her man ved bruk av neuro-training kan komme inn for å endre en negativ respons, og dermed hjelpe kroppen tilbake ti sin restitusjonsevne.

Kinesiologi tilbys av:

Anett-Elisabeth Bystrøm

 

For de som ønsker mer informasjon:

Neuro-Training og kinesiologi.

 Det er kun fantasien som setter grenser for hva man kan bruke Neuro-Training/kinesiologi til. Neuro-Training inkluderer også kinesiologi, men er mye mer. Tradisjonelt har man søkt hjelp for plager eller symptomer som man ikke klarer å restituere fra, av seg selv. Da er Neuro-Training et ypperlig verktøy. Via muskelmonitoring finner vi, via deg, måter å trene opp nervesytemet igjen, slik at du kan velge bedre nevrologiske muligheter. Man kan også bruke Neuro-Training der man ellers ville brukt coaching. Den viktigste kommunikasjonen vil være med underbevisstheten din via muskelresponsen. De bevisste tankene er selvsagt viktige – i endringsprosessen må de integreres med underbevisstheten.
Hvem bruker Neuro-Training/ kinesiologi?
Alle kan ha nytte av Neuro-Training.                                                                                                                                             Våre klienter er i alle aldre og temmelig likt fordelt på begge kjønn. Felles for dem som kommer er at de ønsker en endring i livet, helsemessig, i sin livskvalitet eller begge deler. Neuro-Training egner seg også svært godt for barn.
 
Historikk.
På begynnelsen av 1900-tallet brukte en ortopedisk kirurg ved navn R.W. Lowett muskeltesting for å lokalisere nerveskader i forbindelse med polio. Hans system ble publisert i 1929 og ble videreutviklet av Henry og Florence Kendall som også jobbet med polio. Deres verk ”Muscle testing and functioning” ble publisert i 1949 og muskeltesting ble en ny vitenskapelig gren av Akademisk Kinesiologi. AK er en dybdeanalyse av de eksakte bevegelser av muskler og måten musklene beveger leddene.
 
Starten på det vi i Norge betegner som kinesiologi, kom med en kiropraktor ved navn George Goodheart. Han fattet interesse for Kendalls arbeid og prøvde ut teoriene på en av sine klienter. En svak ikke-fungerende muskel var ihht. Kendall årsaken til et konkrete plager. Ved hjelp av massering av endepunkter til denne muskelen, forsvant også plagen. Goodheart prøvde ut muskeltesting på sine klienter og fant koblinger mellom spesifikke muskler og organer. Ved å styrke musklene sammenfalt dette, til hans store overraskelse, med forbedring av de tilhørende organers tilstand. Goodheart koblet dette opp mot lymfesystemet med osteopaten Chapmans arbeid på 30-tallet og til blodet (det vaskulære system) med kiropraktikeren Bennett sine funn fra 30-tallet. Goodheart lagde en syntese av denne kunnskapen. Anvendt Kinesiologi (Applied Kinesiology) var blitt til. I 1966 ble styrkepunkter fra akupunktur inkludert i systemet. Kunnskapen fra kinesisk medisin og akupunktur ble mer integrert etterhvert.
 
En av de tidlige kiropraktor/ kinesiologene på 60-tallet, John F. Thie var fascinert av syntesen mellom østlig og vestlig kunnskap. Han lagde et system for legfolk. Visjonen var at alle familier skulle få tilgang til en metode for å styrke sin egen helse på daglig basis. Systemet ble kalt Touch for Health og inneholdt basisteknikker.
Dr Alan Berdall med Klinisk Kinesiologi utviklet et system for å få tilgang til underbevisstheten via musklene. Han er grunnlegger av konseptet ”kroppen som biocomputer”. Et viktig bidrag til kinesiologien er ”fingercomputeren” og ”pauselås”, i dag brukt innen de fleste retninger innen kinesiologien.
Stokes, Callaway og Whiteside dannet på basis av Touch for Health og andre retninger fra 70-tallet det som i dag kalles Three in One Concept. Hovedfokus her er lese- og skrivevansker og emosjonelt stress. Teknikker for avledning av emosjonelt stress ble videreutviklet. Å jobbe utfra årsaksalder ble introdusert her.
 
Richard Utt introduserte Applied Physiology med fokus på de kinesiske femelementer og vestlig fysiologi.
 
Andrew Verity lagde etter hvert en syntese av naturopati, kirologi, kinesiologi, homopati, NLP, kiropraktikk m.m.og kalte konseptet Educating Alternatives. En av styrkene til dette systemet er syntesen. I dag er systemet videreutviklet og heter Neuro-Training. Det inkluderer også systemer for å lære opp nervesystemet til å fungerere bedre, uten at man trenger muskelsjekking.
 

Bruken av muskelrespons

Med dette grunnlaget er det dannet svært mange retninger av kinesiologi-basert virksomhet. Felles for de nyere retningene er at muskelresponsen brukes som en form for biofeedback, en kommuniksjonsform. Derfor kalles det i dag muskelsjekking og ikke muskeltesting. ”Testingen” på muskelen som brukes er derfor lett.
 
Ved å bruke konseptet biofeedback, kan man sette sammen mange faktorer som hver for seg kan være problemfrie for klienten, men som sammen gir stress. Forholdet mellom stressfaktorene blir viktige. Faktorer som kun underbevissheten har tilgang på, vil kunne bli tilgjengelige ved hjelp av muskelmonitoringen.
 
Gjennom muskelsjekking kan man utfordre kroppen direkte. Med ”kroppen” menes her en integrert enhet av hele mennesket. Dette er mulig fordi muskelrespons i hovedsak er kontrollert av underbevisstheten. Det aller meste av kroppens funksjoner er underbevisst. Å bestemmer seg for å reise seg opp å gå er en bevisst tanke. Alt som følger av den tanken, den faktiske bevegelsen, styres av underbevisstheten. Det samme gjelder våre overlevelsesprogram, det å beskytte kroppen fra fare. Her er det underbevisstheten som bestemmer.
 
Genetisk er vi disponert for frykt og skyld for å kunne overleve fysisk og sosialt. Disse overlevelsesprogrammene begynner vi å bruke tidlig i barndommen. De kan komme ut av proporsjon når vi blir voksne. Når noen sier en bestemt ting til oss i voksen alder, kan det trigge de tidlig innlærte programmene. Dette kan gi lite hensiktsmessige reaksjoner. Hjernen fungerer likt på minner som på faktiske hendelser og gjør at vi får betingede reaksjoner. Et eksempel kan være at man får kjeft av en mannlig sjef og gråter som man gjorde da man fikk kjeft av pappa som barn. Her vil teknikker for å avlede stress kunne være effektive hjelpemidler for å få hjernen til å velge bort de gamle programmene. Hjernen vil dermed få nye nevrologiske muligheter. I praksis vil man kunne ha et valg hvordan man vil reagere neste gang man får kjeft. Dette fordi koblingen til de gamle tillærte programmene er brutt.
 
Kinesiologi og Neuro-Training bruker muskelsjekking for å samle informasjonen som er nødvendig for å få hele bildet av den aktuelle problemstilling klienten kommer med. Muskelsjekking brukes så for å finne de aktuelle bedre nevrologiske mulighetene for klienten.
 
En time hos en kinesiolog/neuro-trainer blir derfor skreddersydd for den enkelte klient. Neuro-Training gir oss tilgang til hologrammet, hele mennesket. Dette gjør det til et fantastisk verktøy for oss å kunne finne tilbake til helse på alle plan.
 
Referanse:
Dr. Charles Krebs and Jenny Brown: «A Revolutionary way of thinking. From a near-fatal accident to a new science of healing». Boken er ikke så lett å få tak i, men den anbefales dersom du vil vite mer om faget. Fant boken her: http://www.kinesiologyshop.com/eqgen.html