Kognitiv terapi

KOGNITIV TERAPI – HJELP TIL SELVHJELP

Jeg er under utdanning som Kognitiv terapeut og trenger pasienter, jeg gir derfor 1/2 pris frem til august 2018.

Nå kun kr. 400,- pr. time.

Er dette noe for deg eller noen du kjenner?

Kognitiv terapi er en nyttig samtalemetode som kan benyttes ved store og små utfordringer i livet.

Metoden bygger på godt dokumentert kunnskap og er en etterspurt terapiform som søker raske resultater. Her følger noen eksempler som terapiformen benyttes til:

Depresjoner, angst, uvaner, fobier, post traumatisk stress, dårlig selvtillit, søvnvansker, smerter, utmattelse, kronisk sykdom m.m

I timene vil vi jobbe systematisk med de utfordringene og det som er vanskelig for deg her og nå. Du vil lære teknikker og få verktøy som du vil kunne benytte deg av nå og videre fremover.

Kognitiv terapi er et samarbeidsprosjekt hvor jeg kan teknikkene og du er ekspert på deg og dine utfordringer. Sammen søker vi å finne nye løsninger.

Jeg ønsker å hjelpe deg til å få det bedre i hverdagen.

Ta kontakt med meg på tlf.: 415 00 532 ved spørsmål eller for timebestilling.

Hilde Stareng Henningsen

Les gjerne mer på kognitiv.no