GESTALTTERAPI

Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en samtaleterapiform hvor vi jobber med hele mennesket, for å bli oppmerksom på egne følelser, reaksjoner, handlinger og tanker. Gestaltterapeuter er opptatt av hvordan tilværelsen oppleves nå, ikke den gang da eller hvorfor den oppleves slik.

Hvem/hva passer gestaltterapi for?

Dette er en av de mest utbredte psykoterapiretningene i verden i dag og kan brukes på et bredt område: individualterapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi. Passer for personer i alle aldre.

I tillegg er gestaltterapi meget anerkjent innen en rekke andre områder. Personlig og faglig vekst, bedriftshelsetjeneste, coaching, organisasjonsutvikling, konsulentarbeid. prosjektarbeid, konfliktløsning m.m.

Gestaltterapi går ut i fra tanken om at opplevelser, problemer og konflikter som ikke er bearbeidet, stadig dukker opp i livet vårt. Det tar mye energi. I terapirommet kan vi bli mer bevisst på hva saken egentlig dreier seg om, og hva som skjer med oss i møte med det. Denne bevisstgjøringen kan føre til endringer og frigjøring av energi.

Hvordan terapeuten jobber.

Terapeuten kommer ikke med løsninger, men kan støtte deg i å utforske din situasjon og hjelpe deg å bli klar over hva du ønsker og hvordan du vil leve. Slik kan du finne din vei. Du behøver ikke være verbalt sterk. Ofte er det vanskelig å sette ord på følelser og tanker, og i terapirommet har vi verktøy for å hjelpe deg med dette. Vi kan eksperimentere og gjøre oppmerksomhetsøvelser, stol øvelser, tegning, farging, samt ulik øvelser for å bli klar over egne følelser, reaksjoner og handlinger.

I terapitimen får du mulighet til å jobbe med:

  • Kommunikasjon, lære å kommunisere tydeligere.
  • Følelser og behov, få bedre kontakt med dem og lære å definere dem for deg selv.
  • Bedre selvfølelse, lære hvordan du kan få mer egenkjærlighet og egenomsorg.
  • Nye mestringsstrategier, lære deg å mestre vanskelige situasjoner på bedre måter og bli kjent med triggerpunktene dine.
  • Utvide toleransevinduet, lære deg å tåle impulser, følelser og ubehag i større grad.
  • Kontakt, få utvidet kontakt med sanseinntrykk, impulser, følelser og tanker.
  • Bevisstgjøring, bli bevisst på din egen historie og hvordan den preger deg i dag.
  • Hele gamle emosjonelle sår.

Gestaltterapiens "bønn":

"Jeg gjør det jeg vil og du gjør det du vil. Jeg er ikke kommet til verden for å leve opp til dine forventninger, og du er ikke kommet til verden for å leve opp til mine... Du er du og jeg er meg, skulle det skje at vi finner hverandre er det vakkert, hvis ikke, er det ikke noe å gjøre med det." -Fritz Perls.

60 min kr 780,-

Gestaltterapeut Farhat Azim, tlf 402 19 581