KLINISK MASSASJE- OG MUSKELTERAPI

En grundigere kartlegging av kroppens funksjon med fokus på ett eller flere problemområder. Her vil det bli foretatt bevegelsestester, inspeksjon, massasje, triggerpunktbehandling, tøyninger og forebyggende tiltak med blant annet kinesiotaping med mer etter behov, for å oppnå bedre resultat. 

  • 1.gangs konsultasjon 60 min kr 750,-
  • påfølgende beh. 45 min kr 550,-

Behandlingen tilbys av Mario Hag, tlf 982 13 319