BIOPATI

Biopati er et helhetlig analyse- og behandlingssystem, hvor man tar i bruk en rekke ulike elementer i behandlingen. Først føres en utfyllende journal der bl.a. sykdomsbildet pr. idag, tidligere sykdommer og kosthold kartlegges.

Det er mange faktorer som påvirker kroppen negativt, f.eks:

- psykiske faktorer: psykisk stress, sinne, angst, depresjoner osv.

- genetiske faktorer

- mikrobiologiske faktorer

- kjemiske faktorer; mangeltilstander

- fysiske faktorer; fysisk stress, mangel på søvn, mosjon og frisk luft.

Kroppen vår har en sterk evne til selvregulering, både fysisk og psykisk, og kroppen klarer i stor grad å beskytte seg mot de ulike belastningene den utsettes for.
Det er først når totalbelastningen på kroppen overskrider dens evne til å opprettholde likevekt, at det oppstår ubalanse og sykdom.

Behandling med biopati omfatter et komplett og individuelt tilpasset regenerasjonsprogram. Ut ifra journalen og testresultatet utarbeider biopaten et program bestående av kostterapi, vitamin- og mineralterpai, symbioseterapi (homøopatiske- og melkesyrepreparater) og regulasjonsterapi (urter)

Dette programmet følges i 4-6 uker, før det tas en ny test og videre behandling vurderes.

Pris 1.gang, 75 min kr 1050,-

Pris påfølgende behandling, 60 min kr 800,-

Biopati tilbys av:

Anett-Elisabeth Bystrøm (tlf 977 17 482) og Hilde Stareng Henningsen (tlf 415 00 532)