THETA-HEALING

Hva er Theta Healing? Hvorfor "Theta"?

Hjernen vår produserer kontinuerlig bølger i forskjellige frekvenser. Theta er en av de fem hjernebølgefrekvensene og ligger mellom 4-7 Hz per/sek. Vi befinner oss i denne frekvensen ved en tilstand av dyp meditasjon, en tilstand av utvidet bevissthet eller i overgangsfasen mellom våkenhet og søvn. Thetafrekvensen er døren mellom det bevisste og det ubevisste sinnet. Ved å benytte denne frekvensen bevisst kan vi få kontakt med, og påvirke den dominerende ubevisste delen av oss. Denne er normalt utilgjengelig for vårt bevisste sinn.
På denne måten kan vi finne frykt, blokkeringer, gamle trossystemer, negative og begrensende programmeringer, som hindrer oss i å leve det livet vi ønsker.

Gjennom Theta forbinder vi oss med "urkilden", skaperen av alt som er. Vi kan da fjerne negative tanker og følelser, og erstatte dem med noe nytt og positivt.

Theta Healing kan ha effekt ved:

- Sorg
- Motivasjon
- Følelsesmessige begrensninger som stopper oss fra å komme videre i livet
- Lese- og skrivevansker
- Lærevansker
- Spiseforstyrrelser
- Søvnproblemer
- Angst
- Depresjon
- Stress mm.

Dermed kan man få et bedre liv både mentalt og psykisk og økt bevissthet.

Theta Healing ble utviklet av amerikaneren Vianna Stibal, som helbredet seg selv fra en alvorlig sykdom.

www.thetahealing.no

www.thetahealing.com

Theta Healing tilbys hvis ønskelig også pr. telefon!

90 min kr 1050,-

Theta Healing tilbys Kerstin Knobel, tlf 950 70 489