KINESIOLOGI

Forståelsen av at kroppen er en flerdimensjonal, holistisk helhet og ikke kun en maskin er grunnleggende for å kunne snu en sykdomsprosess. Tidligere erfaringer skaper en forventning om fremtiden, og alle mennesker er et symptom av fortiden sin. Symptomer kan forandre seg, og det kan også vi.

Vi har alle individuelle, men bestemte reaksjonsmønstre på ulike situasjoner og disse mønstrene er ikke alltid like hensiktsmessige. Når vi jobber med kinesiologi eller neuro-training bruker vi kroppens muskler både som verktøy for å definere et tema vi kan jobbe med, og for å finne løsningen som personene selv sitter med svarene på.

Neuro-training er en metode hvor man trener kroppens nervesystem til å forandre reaksjonsmønster på gitte situasjoner. Vi jobber ut i fra universelle prinsipper som forenklet sett kan ses på som en trekant. Den emosjonelle, mentale og fysiske delen av oss representerer hver sin side i trekanten. Optimalt sett er dette en likesidet trekant der kroppen er i fullstendig balanse. Dessverre befinner de færreste av oss seg på et stadie av optimal livskraft og sunnhet. Det er her man ved bruk av neuro-training kan komme inn for å endre en negativ respons, og dermed hjelpe kroppen tilbake til sin restitusjonsevne.

75 min kr 1050,-

Kinesiologi tilbys av 

Anett-Elisabeth Bystrøm, tlf 977 17 482